Många medlemmar hör av sig angående ett pipande ljud från medlemsnyckeln, eller att nyckeln fungerar dåligt i låsen.
Piper nyckeln är det en indikation på att batteriet i nyckeln är dåligt. Ett svagt batteri påverkar funktionen i låsen. Dags att byta batteri i nyckeln.
Det finns en instruktionsvideo här.

Batteritypen finns att köpa lite varstans i handeln och heter CR2025.
De vänliga kanslisterna på TBK har köpt en ett litet lager av batterier och hjälper dig med bytet om du frågar snällt. 20 kronor tar vi för batteriet, tjänsten ingår i medlemsavgiften.