Sublift 1
(Stora båtar)

Sublift 2 & 3
≤6 ton

Medhjälpare
Sublift
Kafé

Lördag 14 September

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00
Fullt

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt
12.30-16.00
Fullt

Söndag 15 September

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00 Bokningsbart

Lördag 21 September

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00 Bokningsbart

Söndag 22 September

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00
Fullt

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Torsdag 26 September

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Fullt

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

Lördag 28 September

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00
Fullt

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

Söndag 29 September

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00
Fullt

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00
Fullt

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

Torsdag 3 Oktober

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00 Fullt

Lördag 5 Oktober

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00
Fullt

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

Söndag 6 Oktober

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

Torsdag 10 Oktober

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

Lördag 12 Oktober

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

Söndag 13 Oktober

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

Torsdag 17 Oktober

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00
Fullt

Lördag 19 Oktober

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00
Fullt

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

Söndag 20 Oktober

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

 

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

 

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00
Fullt

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

Torsdag 24 Oktober

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Bokningsbart
12.30-16.00
Fullt

Lördag 26 Oktober

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

Söndag 27 Oktober

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt