Denna jolleträning är fulltecknad, men du kan anmäla dig till väntelista här