Uthamnarna sköts, underhålls, bekostas samt vidareutvecklas av medlemmarna i Trälhavets Båtklubb.

Uthamnarna utgör rekreations- och samlingsplatser för TBK´s medlemmar. Gästande båt är välkommen tillsammans med medlem och då med akterförtöjning på medlemmens båt.

På Örsholmen och Kålö är hamnavgiften borttagen då gästande båt endast kan akterförtöja på medlems båt. På Örsholmen och Kålö finns bastu, klicka här för att se basturegler, samt stuga att hyra för TBK medlemmar. Klicka här för att boka stugorna.

På Lilla Kastet (Ingmarsö) är alla gäster välkomna oavsett om du är klubbmedlem eller inte. Hamnavgiften för gästande båtar är 150 kr/dygn.

Klicka här för mer information om TBK´s uthamn Örsholmen

Klicka här för mer information om TBK´s uthamn Kålö

Klicka här för mer information om TBK´s uthamn Lilla Kastet