I TBKs uthamnar tar vi av gäster ut en hamnavgift som skall bidra till att täcka de kostnader vi har för framförallt sopor och underhåll som skall göra det trevligt för alla besökare. Hamnarna är i första hand till för oss medlemmar och våra gäster, men om det finns plats är även gäster välkomna. För eskadrar eller andra grupper som önskar gästa våra hamnar ber vi Er kontakta kansliet@tralhavetsbk.se för överenskommelse innan ankomst.

På Örsholmen är hamnavgiften 250.- och platserna är begränsade till yttre delen av betongbryggan om man inte är med som gäst till TBK medlem. Tillgång till Bastu genom överenskommelse med närvarande TBK medlem. Stugan kan hyras av TBK medlemmar. Klicka här för att boka stugan.

Lill-Kastets hamnavgift är 100.- per gästande båt, sydvästra bryggan är endast avsedd för medlemmars båtar.
I hamnen som TBK arrenderar sköter vi i TBK bryggor, TC, sophantering och WiFi. TBK betalar för allt underhåll och all drift.

Hamnavgiften på Kålö är 150.- och vi har begränsat till 4 gästande båtar som ej är i sällskap med TBK medlem. Tillgång till bastun sker genom överenskommelse med närvarande TBK medlem. Stugan kan hyras av TBK medlemmar. Klicka här för att boka stugan.