Bokning av båtupptagning för 2017 sker genom att medlem, med plats på TBKs varv fyller i formuläret på klubbens hemsida. Klubbens kansli lägger sedan in bokningen i datasystemet och ett automatiskt svar skickas tillbaka. till medlemmen. Svaret innehåller samlingstiden för samtliga båtägare med torrsättning på förmiddagen respektive eftermiddagen, samlingstiden gäller även för de medlemmar som utför klubbarbete. Tiden är inte nödvändigtvis det klockslag som båten kommer att torrsättas. (Observera att svaret skickas till den e-postadress som finns i medlemsregistret, uppdatering sker efter kontakt med TBK Kansli This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) Svaret kan dröja flera dagar beroende på när vi på kansliet hinner föra in bokningen i datasystemet.

De flesta båtar bör torrsättas med Sublift 12T, detta är den mindre Subliften som vi normalt tar båtar upp till 6 ton med. Sublift 25 är för de stora båtarna (Över 6 ton och eller med en längd på minst 9 meter