För samtliga båtägare som bokar en ordinarie Torrättning gäller att vara beredd för vid slipfickan 08:00 för förmiddagen alternativt 12:30 för eftermiddagen.
Medlemmar som ska torrsätta båten eller utföra klubbarbete genom att hjälpa till med torrsättningen gäller upprop den aktuella dagen klockan 07:45 för förmiddagen alternativt 12:15 för eftermiddagen. Uppropet sker vid slipfickan.
För medlemmar som bokat klubbarbete i kaféet gäller att infinna sig 08:00 för förmiddagspasset alternativt 12:00 för eftermiddagspasset. Gå direkt till klubbhuset och bemanna "Kafé Livbåten"

Ordinarie Torrsättningar 2018 samt bokningsstatus är:

Söndag

9 Sep

 Förmiddag Sublift 25  Sublift 12 Medhjälpare Sublift Kafé Livbåten
       
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       

Lördag

15 Sep

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 Fullt      Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       

Söndag

16 Sep

  Förmiddag  Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       

Lördag

22 Sep

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt

Söndag

23 Sep

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt

Torsdag

27 Sep

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
   Fullt    Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt

Lördag

29 Sep

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 Fullt  Fullt  Fullt  Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 Fullt  Fullt    Fullt

Söndag

30 Sep

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
     Fullt  Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
     Fullt  Fullt

Torsdag

4 Okt

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
   Fullt  Fullt  Fullt

Lördag

6 Okt

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 Fullt  Fullt  Fullt  Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
   Fullt    Fullt

Söndag

7 Okt

 

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
   Fullt  Fullt  Fullt
 Eftermiddag     Fullt  

Torsdag

11 Okt

  Förmiddag  Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
   Fullt    Fullt
  Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift   Kafé Livbåten
   Fullt    Fullt

Lördag

13 Okt

  Förmiddag  Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift   Kafé Livbåten
 Fullt  Fullt    Fullt
  Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift   Kafé Livbåten
 Fullt  Fullt  Fullt  Fullt

Söndag

14 Okt

  Förmiddag  Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift   Kafé Livbåten
 Fullt    Fullt  Fullt
  Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift   Kafé Livbåten
     Fullt  Fullt

Torsdag

18 Okt

  Förmiddag  Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift   Kafé Livbåten
 Fullt      Fullt
  Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift   Kafé Livbåten
 Fullt  Fullt  Fullt  

Lördag

20 Okt

  Förmiddag  Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift   Kafé Livbåten
   Fullt  Fullt  Fullt
  Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift   Kafé Livbåten
       Fullt

Söndag

21 Okt

  Förmiddag  Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift   Kafé Livbåten
       Fullt
  Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift   Kafé Livbåten
       Fullt

Lördag

27 Okt

  Förmiddag  Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift   Kafé Livbåten
       Fullt
  Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift   Kafé Livbåten
       Fullt

Söndag

28 Okt

  Förmiddag  Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift   Kafé Livbåten
       Fullt
  Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift   Kafé Livbåten
       Fullt