TBK Team Ungdom

Anmälan till TBK Team ungdom

Elev:
Namn:
Personnummer:
Adress:
P.nr. och ort:
Telefon:
Målsman:
Namn:
Email:
Telefon:
Välj termin och om du ansöker om medlemskap:
Träningsavgifter:
Juniormedlemskap:100 kr
Träningsavgift VT2020:500 kr
Träningsavgift HT2020:500 kr
OBS - För att få träna krävs medlemskap i TBK
Kan eleven simma 200 m?
Är det OK att använda foton från kurserna i "Kanalen", på Facebook sida och på hemsidan?
Övrigt: