Uppsägning

Uppsägning av båtplats eller vinterplats

Båtplats och/eller hamnplatsen ska sägas upp av medlem som inte har behovet av platsen längre. Byter medlem till en större eller mindre båt som inte platsen lämpar sig för ska platsen återlämnas till TBK för omfördelning.

(*) = obligatorisk uppgift
Ange skälet för ansökan (*):
Medlemsnummer (*):
Namn (*):
Email (*):
Telefonnummer (*):
Övrigt: