Medlemsansökan

Ansökan om medlemskap i Trälhavets båtklubb (TBK)

Innan  ansökan om medlemsskap görs bör följande läsas:

Föreningens stadgar (öppnas i nytt fönster)
Personuppgiftshantering (öppnas i nytt fönster)
Hamnordning (öppnas i nytt fönster)
Varvsordning (öppnas i nytt fönster)
Bevakingsordning (öppnas i nytt fönster)

Det är många som söker båtplats, sommar- och /eller vinterplats, i TBK. Förutsättningen för att kunna ställa sig i kö är att man är medlem i klubben. Under kötiden ska medlemsavgift betalas och i tillägg till det även inträdesavgiften.

Att söka medlemskap i båtklubben innebär mer än att få möjlighet att söka båtplats. Du söker dig till en gemenskap och klubben är beroende av medlemmarnas solidariska insatser för att möjliggöra ett bra och trevligt båtliv utan alltför stora kostnader. Medlemmar ska medverka till bevakning av klubbkamraters båtar, ställa upp och hjälpa till vid sjösättningar och upptagningar samt övriga sysslor som behövs för att hålla klubbens anläggningar i skick.

Alla är välkomna att söka medlemskap, men måste räkna med att kötiden för att kunna få båtplats ligger på 5 till 7 år för lite bredare båtar. Smala båtar är bra båtar, och de räkna med något eller ett par års kortare väntetid.

Nedan finns ett webbformulär för ansökning av medlemsskap. Alternativt kan följande ansökningsblankett i PDF-format skrivas ut och skickas in: Ansökan om Medlemskap.

(*) = obligatorisk uppgift
Förnamn (*):
Efternamn (*):
Adress C/O:
Adress (*):
Postnummer (*):
Ort (*):
Personnummer (*):
Telefon, hem:
Telefon, arbete:
Telefon, mobil:
Email (*):
Medlemstyp (*):
Nautisk kompetens:
VHF anropssignal:
VHF MMSI:
Yrke:
Båtinnehav:
Jag har kunskaper inom följande ämnen och är beredd att inom klubben ställa upp och dela med mig på mina villkor:
Jag har tagit del av, förstått och accepterar TBK:s stadgar, personuppgiftshantering, hamn-, varvs- och bevakningsordning. Samtliga finns högst upp på denna sida.
Minst en i familjen måste vara något annat än familjemedlem. Familjemedlemmar har inte rätt till båtplats.
Jag söker:
Hamnplats:
Varvsplats (vinter):