Trälhavets Båtklubb äger cirka 53000 kvm mark vid anslutning till klubbhuset på Båthamnsvägen. Markytan används för båtupplag, i dagligt tal kallar vi området för "Varvet".

Varvet är till för båtklubbens medlemmar som har ansökt om en varvsplats, tilldelats plats och betalat för platsen. Endast den båt som medlemmen har registrerad i klubben får ställas upp på varvet.
Varvet är inte till för uppställning av bilar, husvagnar eller liknande.
Vid fördelning av varvsplats prioriteras ett långvarigt medlemskap, boende inom Österåkers kommun samt att medlemmen innehar en båtplats i sjön inom Trälhavets Båtklubbs hamnar. De olika platserna på varvet rymmer olika storlekar på båtar. Av naturliga skäl tas det hänsyn till båtstorlek vid fördelning av varvsplatserna.

Med undantag för båtar uppställda på trailerparkeringen samt flerskrovsbåtar så ingår i varvsavgiften torrsättning respektive sjösättning på ordinarie torr- och sjösättningsdagar.
Eventuella torr- eller sjösättningar med klubbens Subliftvagnar utanför ordinarie dagar kan erbjudas efter förfrågan mot särskild avgift.

För att ge medlemmarna med båt på varvet möjlighet att boka in sjösättning på ordinarie sjösättningsdagar så ställer varvssektionen upp med funktionärer under 15 dagar.
Första sjösättningsdagen blir söndag 23 april 2017.
Det stora flertalet medlemmar vill sjösätta första hälften av maj och varvssektionen har för att tillmötesgå den önskan planerat in sjösättningar under fyra dagar per vecka, torsdag / fredag / lördag / söndag, i perioden 4 maj till 21 maj 2017.
Datum för ordinarie sjösättningsdagar samt bokningsläget finns på hemsidan; sjösättningar 2017.