Klicka här för att ladda ner nybörjarreglerna Grön nivå i PDF-format