Boka Seglarskola

Bokning av seglarskola

Elev:
Namn:
Personnummer:
Adress:
P.nr. och ort:
Telefon:
Målsman / ICE-kontakt :
Namn:
Email:
Telefon:
Välj kurs:
Kan eleven simma 200 m?
Är det OK att använda foton från kurserna i "Kanalen" och på hemsidan?
Övrigt: ange allergier, eventuell intygsbok och om examination önskas eller inte (avser vuxenkurs) etc.:
Har eleven deltagit vid TBK Seglarskolas österskärsläger eller motsvarande utbildning två år eller fler?