Under vår och höst seglas varje onsdagskväll en enklare segling runt Trälhavet. Uppehåll görs för sommarsemestern. I år sker första seglingen onsdag den 17 maj och sista seglingen genomförs onsdag den 13 september. Sommaruppehåll mellan den 28 juni och 26 juli. Start sker vid Österskärs ångbåtsbrygga, enslinjen mellan trädet på vändplanen och dykbalben alternativ mellan boj och dykdalb. Första rundningspunkt är gröna lysbojen Allegrogrund som rundas medsols. Därefter seglas syd Trälhavsgrunden och mållinje är samma som startlinje. Se figur nedan. Starttider här