Kålö Höstkapp - höstens sista kappsegling

 

Kålö Höstkapp går av stapeln den 19-20 september 2020. Seglingen för den som verkligen segling – värme men ändå lite starkare höstvindar. På kvällen är det mingel, grill på bryggan och bastun är igång. Den är öppen för alla tävlande med SRS tabell, SRS och SRS-shorthand mätbrev. Seglingen är en distanskappsegling på cirka 22 distans med start lördag vid Österskärs ångbåtsbrygga med mål vid inloppet till Kålö. Prisutdelning på kvällen för snabbaste båt ut. På söndag seglar vi samma bana hem, fast bakofram.

Tävlingen består nu av 2+1 delsegling. Rapporteringspunkt för Kålö Höstkapp är samtidigt målgång för segling 1 och direkt start (samma tid) för segling 2 gällande dag 1. Dag 2 räknas hela seglingen som en delsegling.

Kålö Höstkapp är en av tävlingarna som ingår i TBKs eget klubbmästarskap. Men vi ser GÄRNA att medlemmar ifrån andra närliggande klubbar anmäler sig. Vi fortsätter även i år med det konceptet att skeppare kan bestämma sitt SRS/segelföring under pågående tävling, tider räknas ändå om efter målgång. Jaktstarten är därmed inte precis, dock ett trevligt sätt att starta på.

Starttider presenteras senast kl: 08.10 på TBK hemsida under Kappsegling och aktuell segling vidare på Facebook TBK Kappsegling. För den som önskar Seglingsföreskrifter och starttider (på papper) så läggs detta ut i TBKs klubbhus, Båthamnsvägen 8, Åkersberga senast kl: 18:30 dagen före aktuell segling. Det är alltså inte något skepparmöte på plats i Klubbhuset. Vi frågor, hör av dig till Mats 070-580 83 62 eller Johan 070-563 50 24, Joakim 070-793 11 39 eller Cecilia 070-833 72 92, så svarar vi gärna på dina frågor :)

  

Avgiften för Kålö Höstkapp är 150 kr

  

 Även båtar utanför Trälhavets båtklubb är mycket välkomna. Väl mött!

  

Anmäl dig här!

 

Not.
Har man anmält sig till en segling och av något skäl inte kommer att starta så skall man så snart som möjligt meddela Kappseglingsledningen. Detta för att ledning och övriga seglare skall ha bättre grepp om vilka som verkligen kommer till start.

 

Dokument:

Seglingsföreskrifter

Banbeskrivning

Startlista 2019-09-20

  

Tidigare resultat:

Resultat 2019

Resultat 2018 

Resultat 2017 

Resultat 2016