Trälhavets Båtklubb har många bryggor att hålla efter.
För att underhålla/förebygga och åtgärda akuta problem har ett antal hamnförmän utsetts. Vilket inte betyder att de har som uppgift att lösa alla problem. Övriga båtägare uppmanas att fixa med det de kan.

Hamnförmän

Runö brygga 1, Daniel Ehrling, Michael Åkerström
Runö brygga 2 och 2B, Gunnar Zetterström, Niclas Bergelv
Runö brygga 3, Rolf Rödin, Bjarne Nystrand
Runö brygga 4 och brygga 5, Ulf Bäckstedt, Pontus Thunstedt
Tuna södra bryggorna, Tommy Tegge, Bo Dyrén
Sättra norra, Johan Björklund, Markus Björk
Seglarskolans brygganläggning vid Sätterfjärden, Jollecenter, Beatrice Berglund
Lindholmsviken, Kappseglingscenter, Tommy Tegge

Intendenter


Lilla Kastet (Ingmarsö), Örjan Johansson
Kålö, Mikael Djulstedt, Tomas Granberg