Trälhavets Båtklubb har många bryggor att hålla efter.
För att underhålla/förebygga och åtgärda akuta problem har ett antal hamnförmän utsetts. Vilket inte betyder att de har som uppgift att lösa alla problem. Övriga båtägare uppmanas att fixa med det de kan.

Hamnförmän

Runö brygga 1, Roger Sjöberg, Daniel Ehrling, Michael Åkerström
Runö brygga 2 och 2B, Niclas Bergelv, Markus Björk, Johan Björklund
Runö brygga 3, Rolf Rödin, Bjarne Nystrand
Runö brygga 4 och brygga 5, Fred Adolfsson, Ulf Bäckstedt, Bengt Thunstedt
Tuna södra bryggorna, Tommy Tegge, Bo Dyrén
Sättra norra, Kurt Sundkvist, Harry Palmén
Seglarskolans brygganläggning vid Sätterfjärden, Jollecenter, Beatrice Berglund
Lindholmsviken, Kappseglingscenter, Tommy Tegge

Intendenter


Lilla Kastet (Ingmarsö), Örjan Johansson, Stefan Hedin
Kålö, Mikael Djulstedt, Tomas Granberg