För samtliga båtägare som bokar en ordinarie sjösättning gäller att vara beredd för sjösättning 08:15 för förmiddagen alternativt 12:30 för eftermiddagen.
Medlemmar som ska sjösätta eller utföra klubbarbete genom att hjälpa till med sjösättningen gäller upprop den aktuella dagen klockan 07:45 för förmiddagen alternativt 12:15 för eftermiddagen. Uppropet sker vid slipfickan.
För medlemmar som bokat klubbarbete i kaféet gäller att infinna sig 08:00 för förmiddagspasset alternativt 12:00 för eftermiddagspasset. Gå direkt till klubbhuset och bemanna "Kafé Livbåten"

Ordinarie sjösättningar 2018 samt bokningsstatus är:

Söndag

22 April

 Förmiddag Sublift 25  Sublift 12 Medhjälpare Sublift Kafé Livbåten
       Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       

Lördag

28 April

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt

Söndag

29 April

  Förmiddag  Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       

Lördag

5 Maj

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt

Söndag

6 Maj

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       

Torsdag

10 Maj

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       

Fredag

11 Maj

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       

Lördag

12 Maj

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       

Söndag

13 Maj

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       
 Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       

Torsdag

17 Maj

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       
 Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       

Fredag

18 Maj

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       
 Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       

Lördag

19 Maj

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       
 Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       

Söndag

20 Maj

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       
 Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       

Lördag

26 Maj

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       
 Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       

Söndag

27 Maj

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       
 Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten