För samtliga båtägare som bokar en ordinarie sjösättning gäller att vara beredd för sjösättning 08:15 för förmiddagen alternativt 12:30 för eftermiddagen.
Medlemmar som ska sjösätta eller utföra klubbarbete genom att hjälpa till med sjösättningen gäller upprop den aktuella dagen klockan 07:45 för förmiddagen alternativt 12:15 för eftermiddagen. Uppropet sker vid slipfickan.
För medlemmar som bokat klubbarbete i kaféet gäller att infinna sig 08:00 för förmiddagspasset alternativt 12:00 för eftermiddagspasset. Gå direkt till klubbhuset och bemanna "Kafé Livbåten"

Ordinarie sjösättningar 2018 samt bokningsstatus är:

Söndag

22 April

 Förmiddag Sublift 25  Sublift 12 Medhjälpare Sublift Kafé Livbåten
 Fullt      Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 Fullt    Fullt  Fullt

Lördag

28 April

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 Fullt    Fullt  Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
     Fullt  Fullt

Söndag

29 April

  Förmiddag  Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
     Fullt  Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
     Fullt  Fullt

Lördag

5 Maj

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 Fullt  Fullt    Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 Fullt  Fullt  Fullt  Fullt

Söndag

6 Maj

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 Fullt  En ledig  Fullt  Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 Fullt  Fullt  Fullt  Fullt

Torsdag

10 Maj

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt

Fredag

11 Maj

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt

Lördag

12 Maj

 Förmiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25   Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt

Söndag

13 Maj

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
       Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
   Fullt    Fullt

Torsdag

17 Maj

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
   Fullt    Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 En plats  Fullt    

Fredag

18 Maj

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
   En Ledig    Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
   Fullt    

Lördag

19 Maj

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 Fullt  En Ledig  Fullt  Fullt 
 Eftermiddag  Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 Fullt  Fullt  

Fullt

Söndag

20 Maj

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 En Ledig Fullt    Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 En Ledig  Fullt  Fullt  En plats

Lördag

26 Maj

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
Fullt  Fullt    Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
Fullt

 Fullt

 Fullt  Fullt

Söndag

27 Maj

 Förmiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 Fullt  Fullt    Fullt
 Eftermiddag   Sublift 25  Sublift 12  Medhjälpare Sublift  Kafé Livbåten
 En plats En plats    Fullt