När kansliet kontaktar medlem för att erbjuda plats är det påfallande ofta som medlem redan har ordnat med alternativ plats utanför klubben eller att båtstorleken de köat för är inaktuell.
Kölistorna är med andra ord inaktuella och vi återgår därför till tidigare procedur med att medlem som önskar stå i kö för sin båt ska anmäla detta årligen till kansliet via förnyad ansökan.
Sommar- och vinterplats tilldelas efter tillgång till de som varit medlemar länge, dvs. låga medlemsnummer.
Förtur till vinterplats ges till de medlemmar som har båtplats i klubbens hamnar och vice versa.