Det är många som kontaktar båtklubben och frågar om lediga båtplatser. TBK ställer enbart medlemmar i båtplatskö och för närvarande är det väldigt många som köar.
De platser som inte redan är uthyrda är mycket smala, passar enbart små jollar.
De eventuella båtplatser vi får återbud på fördelas i turordning efter hur länge man varit medlem i TBK, med förutsättning att platsen storleksmässigt ska passa båten.

Publicerat 2020-06-11

Hur hanterar TBKs kansli sitt arbete i dessa Coronatider.

Det är styrelsen i TBK som fattar de övergripande besluten i klubben och har arbetsgivaransvaret för de anställda på kansliet.
För att skydda medlemmar och personal så har tillgängligheten till köket och samlingsytorna i klubbhuset begränsats. Personalen får fortsatt använda köket.
Kansliet bemannas av två anställda och vi har kontoret inrymt i klubbhuset. För att kansliets verksamhet ska kunna fortgå på ett effektivt och hälsomedvetet sätt så anpassar vi oss till både styrelsens och Folkhälsomyndighetens direktiv.
Det innebär att vi sköter jobbet antingen från kontoret eller hemifrån om vi känner oss det minsta sjuka. Pollensäsongen kommer med hosta och snuva vilket inte är samma sak som Coronasmitta, men bättre att vara försiktig nu, med omtanke om alla.
Känner sig medlemmen helt frisk så tar vi emot besök på kansliet. Via telefon och e-post kan alla få kontakt med oss, oavsett om medlemmen är sjuk eller sitter i karantän..
Kansliet hade börjat med att ha kvällsöppet på tisdagar som brukligt är under säsongen. Men, besöksfrekvensen är nu lika med noll så vi återgår tills vidare med att stänga klockan 17.

Hälsningar Gunnar och Marie-Louise

 

Redan tidigt på säsongen finns det obokade pass som måste fyllas! Har du inte självmant bokat in ditt bevakningspass för 2020 så riskerar du att bli kommenderad.
Kommenderat pass gäller. Passar inte datumet så är det du själv som får lösa problemet med en ersättare.

Bildresultat för nattvakt

Som erfarna sjöfarare är vi vana att rida ut hårda stormar. Stormarna får av meteorologerna, ofta namn som t.ex. Alfrida, Urd eller Freja.
Stormen Corona som nu drar över oss är dock av en helt annan karaktär. Nu hjälper inte gott sjömanskap eller ordning och reda på båten. Däremot är en väl förberedd besättning fortfarande lika viktigt, om än förberedd på ett något annorlunda sätt.

 

Vi i varvsektionen kommer göra allt för att vi tillsammans med er ska se till att alla båtar sjösätts även den här säsongen. Men vi kommer behöva er hjälp mer än någonsin. Det kommer krävas att vi visar varandra stor hänsyn, respekt och har förståelse för att det kan ta lite längre tid än vanligt om det visar sig att vi har färre klubbarbetare eller funktionärer att tillgå.

Vi vädjar också till er att hålla behörigt avstånd vid upprop och under sjösättningen, respektera varandra och avspärrningarna som satts upp.

 

Man stannar hemma och ordnar med en ersättare om man känner sig krasslig, både om det gäller sin egen sjösättning eller klubbarbete. Om det inte är möjligt så bokar man en ny sjösättningstid.

Vi kommer i år att erbjuda fler sjösättningstider för att på så sätt sprida ut perioden och minimera större samlingar. Den typen av extra-sjösättningar kommer vara kostnadsfria för de personer som ligger i riskgruppen, vi följer folkhälsomyndighetens definitioner av riskgrupper och helt enkelt bara ersätta den ordinarie sjösättningen.

 

Bokning sker genom kansliet och kommer samordnas under 2-3 eftermiddagar i veckan. Det här kan också innebära att kansliet blir extra hårt belastat då det i första hand är tänkt att Gunnar Lundell ska hantera dessa extra-sjösättningar.

Om man i år väljer att behålla båten på land så kommer ingen sommar-varvsavgift att utgå.

Corona har tyvärr också tvingat oss att hålla cafét stängt under sjösättningssäsongen 2020.

Städdagen på varvet flyttas till i höst.

 

Stormar har aldrig hindrat varvsektionen tidigare! Tillsammans mer er så ska vi se till att alla båtar kommer i sjön även under den här lite annorlunda stormen!

Varvsektionen 20200331

Christian Claesson

Ordförande Varvsektionen