Kansliets öppettider är
Tisdagar 9-12. 13-17
Torsdagar 9-12. 13-17

(Kvällsöppet tisdagar 9-19 from 2/3-20)

e-post
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon
08-54022880

Bankgiro

238-2760

Swish

1234536769

Trälhavets Båtklubbs festkommitté ordnade med en trevligt 60-års fest för klubben 2018. Samtidigt var det avslutningen för Festkommittén med den uppsättningen medlemmar.

Klubbsektionen återkommer med nytt festfolk under 2019.

 

 

 

Sublift 1
(Stora båtar)

Sublift 2 & 3
≤6 ton

Medhjälpare
Sublift
Kafé

Lördag
25 April

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt


08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00 Bokningsbart

Söndag
26 April

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt


08.00-12.00
Full

12.30-16.00
Fullt

Lördag
2 Maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart


08.00-12.00 Bokningsbart

12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart


08.00-12.00 Bokningsbart

12.30-16.00 Bokningsbart

Söndag
3 Maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart


08.00-12.00 Bokningsbart

12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00
Fullt

Lördag
9 Maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart


08.00-12.00 Bokningsbart

12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart


08.00-12.00 Bokningsbart

12.30-16.00 Bokningsbart

Söndag
10 Maj


08.00-12.00 Bokningsbart

12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart


08.00-12.00 Bokningsbart

12.30-16.00 Bokningsbart

Torsdag
14 Maj


08.00-12.00 Bokningsbart

12.30-16.00 Bokningsbart


08.00-12.00 Bokningsbart

12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart


08.00-12.00 Bokningsbart

12.30-16.00 Bokningsbart

Lördag
16 Maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00
Fullt

Söndag
17 Maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Torsdag
21 Maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Lördag
23 Maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Söndag
24 Maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Torsdag
28 Maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Lördag
30 Maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Söndag
31 Maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

8.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signerat dokument till TBK Kansli.

 

Miljödokument varv 2018-09-06

 

 

 

TBK strävar att ha ett säkert och icke kontaminerat (förorenat) varvsområde! Det är vår egen mark som vi måste värna om och inför omgivningen visa att vi gör allt vi kan för miljön.

 

I denna strävan måste alla medlemmar hjälpas åt, och därför kommer här ett antal regler som skall efterföljas för att få parkera båten på vårt varvsområde!

 

 

 

Inför torrsättningen:

 

 

 

1, Förbered min varvsplats.

 

Rensa och städa platsen runt vaggan!

 

Kontrollera pallningsutrustningen (se varvsordning).

 

På våren efter avslutad vår rustning skall medlemmarna göra en miljöstädning runt sin varvsplats det är vidare absolut förbjudet att lämna båt batterier, oljor eller färgburkar på varvsområdet!

 

 

 

2, Källsortering av avfall.

 

På varvsområdet har vi tillsammans med Österåkers Kommun anordnat en miljöstation, med ordnad källsortering av:

 

Torra avfall

 

Motoroljor

 

Lösningsmedel

 

Färger

 

Motorbatterier

 

Miljöstationen ligger i direkt anslutning till klubbhuset. Nyckel till miljöstationen har alla medlemmar som har båt registrerad i klubben, för brygg plats eller vinterförvaring.

 

 

 

3, Konservering av motorer.

 

Vid konservering av motorer med glykol eller dyl. skall uppsamlingskärl användas så att inget spiller ut på varvsområdet.

 

Vi rekommenderar användning av TBK:s Glykol uppsamlare, vid konservering och återstart av inombords motorer på varvsområdet!

 

 

 

4, Tvättning av båt botten.

 

Sker tillsvidare på min varvsplats, med hänsyn taget till min båt granne.

 

 

 

 

 

 

 

5, Byte av bottenfärg.

 

Vid byte av bottenfärg gäller följande regler:

 

Torrslipning med godkänd sug utrustning är tillåtet!

 

Tillsvidare är sandblästring stoppad!

 

Endast skrapning enligt följande är tillåtet:

 

När man skall byta bottenfärg, skall detta anmälas till kansliet, för vidare besiktning under arbetets gång!

 

A, anlägg en tillräckligt stor presenning under båten som skall täcka allt skrap som faller ner under arbetets gång.

 

B, använd något färg borttagnings medel (Bums eller dylikt).

 

C, skrapa bort färgen och se till att färgresterna hamnar på presenningen.

 

D, låt färgresterna torka på presenning.

 

E, samla upp färgresterna genom dammsugning eller liknande.

 

F, bortforsla dammsugare påsar el dylikt som innehåller miljöfarligt avfall till lämplig deponistation (ex Brännbacken).

 

 

 

6, Besiktning av min varvsplats.

 

Besiktning av min varvsplats kommer att ske före under och efter sjösättning.

 

 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en säker och trevlig torrsättning respektive sjösättning 2019.

 

 

 

 

 

Båtägare eller ersättare vid torrsättning eller sjösättning!

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….

 

Medlemsnummer och namn                                                      Datum