Om du får förhinder den dag som du har ditt bevakningspass, ansvarar du själv för att ersättare anskaffas. Ett alternativ är att kontakta någon annan på listan för att byta, ett annat är att kontakta någon i vår "Inhopparpool", se nedan.

TBK är ansluten till en försäkring genom SBU som möjliggör att även icke medlemmar har möjlighet att genomföra arbetsplikt med gällande försäkringsskydd. Detta innebär att t.ex familjemedlemmar eller bekanta kan genomföra ditt bevakningspass. Det som krävs är endast att man vid bevakningstillfället registrerar personen ifråga och att legitimation därvid kan uppvisas.

 

För medlemsbevakning gäller även fortsättningsvis att man skall ha fyllt 18 år för att få medverka.

Här är medlemmar som visat intresse för att hoppa in som ersättare.

Kraven för att vara med i Inhopparpoolen, är:

Fullt medlemsskap i TBK

18 år

Körkort, samt ev. tillgång till bil (då bevakningspassen är på olika områden)

 

Inhoppare Tel Mobil Anm
Morgan Jernfast   070-974 72 80 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Håkan Kring   070-862 70 33 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Leif Thedvall   070-857 61 06  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Lars Zandén 08-550 608 94 070-426 40 54 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Christer Schön   076-243 10 21 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Anne-Christine Lundqvist   070-88 88 216 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Rolf Rödin   073-947 97 56  
Carl-Johan Larsson   070-483 42 63 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sara Hedin   070-467 56 19 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Paul Hellgren 08-540 876 66 070-554 37 34 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Jimmy Blom   070-497 28 49 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Johanna Thedvall   070-444 92 36 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Samuel Broström   073-630 62 14 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Johan Nordh 08-26 25 41  070-218 42 82 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

2020-01-23

 

Säkerhets och bevakningsordning

 

Allmänt

 I enlighet med Trälhavets Båtklubbs stadgar har klubben bland annat som ändamål att tillvarata medlemmars gemensamma intressen vari inräknas bevakning av klubbens och medlemmars båtar, utrustning och gemensamma anläggningar. Syftet med Säkerhets- och bevakningsordningen är att ange de regler som erfordras för att genomföra patrullera som avhåller från stöld och andra tillgrepp.

 Båtägaren ansvar och skyldigheter

 Alla som har varv- eller hamnplats eller som har haft under innevarande år är skyldig att genomföra vaktpass. Detta gäller även om medlem, genom kansliets försorg, hyr ut eller överlåter sin plats, att någon av dem har bevakningsplikt. Vilken av dem som genomför bevakningen får de själva bestämma.

 Medlemsbevakningen genomförs med en medlemsinsats av minst en bevakningsnatt per bevakningssäsong.

 Medlem med bevakningsplikt är skyldig att följa de bestämmelser och anvisningar som, utöver säkerhets- och bevakningsordningen, reglerar medlemsbevakningen.

 Medlem med förhinder att ålagd bevakningsplikt måste själv utse en ersättare, samt att ersättaren är minst 18 år.

 Medlem som uteblir från bevakningspass utan giltigt förfall är skyldig att betala av årsmötet fastställd straffavgift, samt kan i enlighet med klubbens stadgar riskera att förlora varvs- eller hamnplats.

 För alla som utför vakttjänst finns ansvar- och olycksfallsförsäkring genom klubbens försorg. Utöver vad som sägs i ovanstående tar klubben inget ansvar för skador som genom verksamheten vållas person eller egendom.

 Säkerhets/bevakningssektionen

 Säkerhetssektionen svarar på klubbens och styrelsen uppdrag för bevakning enligt styrelsen fast ställd instruktion. Styrelsen fastställer även säkerhetssektionen bevakningsordningen efter förslag sektionsstyrelsen.

 Säkerhetsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande samt sekreterare som välj av årsmötet.

 Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan till nästföljande verksamhetsår. Budget och verksamhetsplaner inges till styrelsen som fastställer dessa.

 Verksamhetens omfattning och genomförande.

 Varsamheten omfattar patrulleringar av klubbens varvs- och hamnområden samt andra särskilt bestämda områden under tider som fastställs av sektionsstyrelsen.

 Utöver patrulleringen finns vissa av klubbens anläggningar med larm och eller kameraövervakning.

 Patrulleringen genomförs i enlighet med instruktioner som fastställs av sektionsstyrelsen.

  

Rev. april 2020