Som bekant har klubben ställt in den planerade loppmarknaden för båtprylar pga den rådande Coronapandemin.
Intresset för loppmarknaden var stort och det ligger nog en hel del bra-att-ha saker hemma hos många av oss.
Det kan vara extra bra om dessa bra-att-ha saker kommer i någon annans ägo, i utbyte mot kontanter, som också är bra att ha.
På staketets utsida vid inkörsgrinden till varvet finns nu en träskiva uppsatt för medlemmarna att sätta upp annonser på som alternativ till loppisen.

Publicerat 17/4-20