Som erfarna sjöfarare är vi vana att rida ut hårda stormar. Stormarna får av meteorologerna, ofta namn som t.ex. Alfrida, Urd eller Freja.
Stormen Corona som nu drar över oss är dock av en helt annan karaktär. Nu hjälper inte gott sjömanskap eller ordning och reda på båten. Däremot är en väl förberedd besättning fortfarande lika viktigt, om än förberedd på ett något annorlunda sätt.

 

Vi i varvsektionen kommer göra allt för att vi tillsammans med er ska se till att alla båtar sjösätts även den här säsongen. Men vi kommer behöva er hjälp mer än någonsin. Det kommer krävas att vi visar varandra stor hänsyn, respekt och har förståelse för att det kan ta lite längre tid än vanligt om det visar sig att vi har färre klubbarbetare eller funktionärer att tillgå.

Vi vädjar också till er att hålla behörigt avstånd vid upprop och under sjösättningen, respektera varandra och avspärrningarna som satts upp.

 

Man stannar hemma och ordnar med en ersättare om man känner sig krasslig, både om det gäller sin egen sjösättning eller klubbarbete. Om det inte är möjligt så bokar man en ny sjösättningstid.

Vi kommer i år att erbjuda fler sjösättningstider för att på så sätt sprida ut perioden och minimera större samlingar. Den typen av extra-sjösättningar kommer vara kostnadsfria för de personer som ligger i riskgruppen, vi följer folkhälsomyndighetens definitioner av riskgrupper och helt enkelt bara ersätta den ordinarie sjösättningen.

 

Bokning sker genom kansliet och kommer samordnas under 2-3 eftermiddagar i veckan. Det här kan också innebära att kansliet blir extra hårt belastat då det i första hand är tänkt att Gunnar Lundell ska hantera dessa extra-sjösättningar.

Om man i år väljer att behålla båten på land så kommer ingen sommar-varvsavgift att utgå.

Corona har tyvärr också tvingat oss att hålla cafét stängt under sjösättningssäsongen 2020.

Städdagen på varvet flyttas till i höst.

 

Stormar har aldrig hindrat varvsektionen tidigare! Tillsammans mer er så ska vi se till att alla båtar kommer i sjön även under den här lite annorlunda stormen!

Varvsektionen 20200331

Christian Claesson

Ordförande Varvsektionen