Bästa TBK’are

 

Det är en fruktansvärt jobbig situation som vi har försatts i som påverkar alla människor och helst vill man bara stoppa huvudet i sanden tills allt är över, men det fungerar ju dåligt om vi ska jobba för något positivt i framtiden med t ex. sjösättning som vår mest verksamhetskritiska uppgift.

Vi har idag haft ett extra styrelsemöte och där beslutade vi följande: vi genomför ett kort effektivt årsmöte utomhus vid klubbhuset, vi stänger klubbhuset samt justerar bevakningen tills vidare.

Styrelsen har ingen rättighet att skjuta upp eller ställa in årsmötet enligt våra stadgar, men vi har ett övergripande ansvar för klubbens bästa och jobba för det. Vi kan därför välja att ställa in all organiserad verksamhet tills det är över eller vi kan välja att följa myndigheternas regelverk och kryssa oss ur detta elände, vi kan dock inte bara ställa in ett årsmöte för att många är tvingade i karantän även om det vore det bekvämaste beslutet. Till skillnad från enklare t.ex. vägföreningar och bostadsrättsföreningar så skulle vi aldrig kunna ställa in ett årsmöte men fortsätta med klubbarbeten kring sjösättning m.m. och här hoppas jag att alla förstår vad det innebär för oss i TBK. Våra årsmöteshandlingar är publicerade och distribuerade till samtliga medlemmar, vi har en god ekonomi, ren revisionsberättelse och vi har flera svåra beslut framför oss både gällande klubbens situation kring Corona, Miljö o Hälsas miljöarbete, Klubbhusets luktproblem, Kommunens detaljplanarbete seglarskola m.m. beslut där det inte får finnas någon tveksamhet i vem som får fatta beslut för klubbens bästa. Det vore naivt att tro att dessa problem försvinner av sig själva. 

 

Styrelsen för TBK har därför beslutat att genomföra ett minimalt årsmöte i enighet med stadgar och enligt riktlinjerna i Folkhälsomyndighetens direktiv.

 

Vi kommer inte att erbjuda någon fika.

 

Vi kommer hålla mötet utomhus så att alla kan hålla avstånd.

 

Vi förväntar oss att medlemmar med sjukdomssymptom inte närvarar på plats.

 

Vi ber medlemmar i riskgrupper att utnyttja alternativa sätt att göra sin röst hörd

 

Vi erbjuder medlemmar att skicka in kommentarer och synpunkter till Björn Wesström som deltar på avstånd

 

Vi kommer att sända mötet live via vår Facebooksida.

 

Vi kommer endast att ha nödvändiga funktionärer på plats.

 

Ej föranmälda frågor kommer endast att besvaras kortfattat.

 

Frågor som kräver votering kommer bordläggas.

 

Votering runt motioner kommer att bordläggas till nästkommande möte p.g.a. rådande situation.

 

Vid voteringskrav ang. styrelsens ansvarsfrihet kommer mötet att bordläggas och medlem som väcker misstro kommer beredas möjlighet att redogöra för sin syn vid kommande mötestillfälle.

 

Så snart som läget så tillåter kommer styrelsen att kalla till ny sammankomst.

 

Vi kommer att stänga klubbhusets mat och pentrydel för all social samvaro. Det innebär att du som klubbmedlem inte ska vistas i samlingsrummet. Du får inte heller använda köket. De två toaletterna som är mot baksidan kommer att hållas öppna.

 

De som arbetar på kansliet kommer att fortsätta sitt arbete på kansliet.

 

När det gäller bevakning kommer nya instruktioner från säkerhetssektionen som även kommer att ändra sina rutiner när det gäller överlämning, allt för att minimera risken för smittspridning.

 

Om Myndigheterna kommer med nya direktiv kommer dessa givetvis att följas.

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

 

Ytterligare åtgärder kommer annonseras gällande sjösättning, loppis.

 

Vänliga Hälsningar

 

Styrelsen Trälhavets Båtklubb