20 november kl 19.00

Jan Brogren kommer att gå igenom grunder för att erhålla ett effektivt elsystem samt belysa blysyrebatteriernas funktion och speciella egenskaper.

27 november kl 19.00

Christer Rygaard uppdaterar oss vad som har hänt sedan han sist var hos oss och pratade om den nya generationen av batterier, solceller och regulatorer. Mycket har hänt sedan dess!

Anmälan dig till kansliet så vi vet hur många bullar vi ska köpa.

Varmt välkommen!