Lördag och söndag den 28-29 september planerar klubben för att bygga klart den fasta bryggan på Örsholmen samt gräva för elkabel till flytbryggan samt belysning.
Medlemmar som vill och kan deltaga är välkomna. Arbetet räknas som klubbarbete om deltagande anmäls till kansliet.
10.00-16.00 båda dagarna.