Under 2018 genomförde TBK i samarbete med Österåkers kommun och flera andra intressenter en undersökning av båtbottenfärgernas effektivitet i 12 olika hamnar inom kommunen. Undersökningen utfördes i projektform av Jonna Forslund som gymnasiearbete.

Resultaten visar att påväxten på båtbottnar skiljer sig beroende på förhållanden som är olika från en hamn till en annan.

Gemensamt är att det finns båtbottenfärger med lägre innehåll av koppar som fungerar precis lika bra som den på östkusten förbjudna färgen VC17 både för alger och havstulpaner.

Om man använder biocidfria färger eller har en omålad båt så behöver man båtbottentvätta båten ett par gånger per säsong för att undvika påväxt.

Observera att resultaten visar hur båtbotten ser ut efter en stillaliggande säsong.