Sjösättning

 

Sublift 1
(Stora båtar)

Sublift 2
≤6 ton

Sublift 3
≤6 ton

Lördag 27 april

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Söndag 28 april

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Torsdag 2 maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Lördag 4 maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Söndag 5 maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Torsdag 9 maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Lördag 11 maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Söndag 12 maj

08.00-12.00
Fullt

12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Torsdag 16 maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Lördag 18 maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Söndag 19 maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Torsdag 23 maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Fredag 24 maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Lördag 25 maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

Söndag 26 maj

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

08.00-12.00 Bokningsbart
12.30-16.00 Bokningsbart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Klubbarbete

 

Lördag 16 februari 

Pubarbete samt förberedelse
14.00-18.00 Bokningsbart

Pubarbete samt efterarbete
17.00-21.00 Bokningsbart

 

 

 
Lördag 27 april

Medhjälpare Sublift
07.45-12.00
Fullt

Medhjälpare Sublift
12.15-16.30
Fullt

Kafétjänst
08.00-12.00
Fullt

Kafétjänst
12.00-16.00
Fullt

 
Söndag 28 april 

Medhjälpare Sublift
07.45-12.00
Fullt

Medhjälpare Sublift
12.15-16.30
Fullt

Kafétjänst
08.00-12.00
Fullt

Kafétjänst
12.00-16.00
F
ullt

 

 Torsdag 2 maj

Medhjälpare Sublift
07.45-12.00
Fullt

 Medhjälpare Sublift
12.15-16.30
Fullt

 Kafétjänst
08.00-12.00
Fullt

 Kafétjänst
12.00-16.00
Fullt

 
 Lördag 4 maj

Medhjälpare Sublift
07.45-12.00
Fullt

Medhjälpare Sublift
12.15-16.30 Bokningsbart

 Kafétjänst
08.00-12.00
Fullt

 Kafétjänst
12.00-16.00
Fullt
 
Söndag 5 maj

Medhjälpare Sublift
07.45-12.00
Fullt

Medhjälpare Sublift
12.15-16.30 Bokningsbart

Kafétjänst
08.00-12.00
Fullt

Kafétjänst
12.00-16.00
Fullt
 
Torsdag 9 maj

Medhjälpare Sublift
07.45-12.00 Bokningsbart

Medhjälpare Sublift
12.15-16.30 Bokningsbart

Kafétjänst
08.00-12.00
Bokningsbart 

Kafétjänst
12.00-16.00
Fullt
 
Lördag 11 maj

Medhjälpare Sublift
07.45-12.00 Bokningsbart

Medhjälpare Sublift
12.15-16.30 Bokningsbart

Kafétjänst
08.00-12.00
F
ullt

Kafétjänst
12.00-16.00
Bokningsbart 
 
Söndag 12 maj

Medhjälpare Sublift
07.45-12.00 Bokningsbart

Medhjälpare Sublift
12.15-16.30
Fullt

Kafétjänst
08.00-12.00
Fullt

Kafétjänst
12.00-16.00
Bokningsbart 
 
Torsdag 16 maj

Medhjälpare Sublift
07.45-12.00 Bokningsbart

Medhjälpare Sublift
12.15-16.30 Bokningsbart

Kafétjänst
08.00-12.00
Fullt

Kafétjänst
12.00-16.00
Fullt

 
Lördag 18 maj

Medhjälpare Sublift
07.45-12.00 Bokningsbart

Medhjälpare Sublift
12.15-16.30 Bokningsbart

Kafétjänst
08.00-12.00
Fullt

 Kafétjänst
12.00-16.00
Bokningsbart

 
Söndag 19 maj

Medhjälpare Sublift
07.45-12.00
Fullt

Medhjälpare Sublift
12.15-16.30
Bokningsbart

Kafétjänst
08.00-12.00
Bokningsbart 

Kafétjänst
12.00-16.00
Bokningsbart 

 
 Torsdag 23 maj

Medhjälpare Sublift
07.45-12.00 Bokningsbart

Medhjälpare Sublift
12.15-16.30 Bokningsbart

Kafétjänst
08.00-12.00
Fullt

Kafétjänst
12.00-16.00
Bokningsbart 

 
 Fredag 24 maj

Medhjälpare Sublift
07.45-12.00 Bokningsbart

Medhjälpare Sublift
12.15-16.30 Bokningsbart 

Kafétjänst
08.00-12.00
Bokningsbart 

 Kafétjänst
12.00-16.00
Bokningsbart

 
 Lördag 25 maj

Medhjälpare Sublift
07.45-12.00 Bokningsbart

Medhjälpare Sublift
12.15-16.30 Bokningsbart 

Kafétjänst
08.00-12.00
Bokningsbart 

Kafétjänst
12.00-16.00
Bokningsbart 

 
 Söndag 26 maj

Medhjälpare Sublift
07.45-12.00 Bokningsbart

Medhjälpare Sublift
12.15-16.30 Bokningsbart 

Kafétjänst
08.00-12.00
Bokningsbart 

 Kafétjänst
12.00-16.00
Bokningsbart

 
           

 


Övrigt Klubbarbete

 

  Kålö Lilla Kastet (Ingmarsö) Örsholmen
 Lördag 25 maj Bokningsbart Bokningsbart  
Lördag 1 juni     Bokningsbart

 

  Sätterfjärdsbryggan Jollecenter Kålö Ingmarsö
Söndag 3 mars Bokningsbart      
Söndag 28 april   Bokningsbart    
Lördag 25 maj     Bokningsbart Bokningsbart

 

  Ommålning Klubbhuset  Ommålning Klubbhuset Ommålning Klubbhuset  
Måndag 13 maj 17.30-21.00
Bokningsbart
     
Tisdag 14 maj   17.30-21.00
Bokningsbart
   
Onsdag 15 maj     17.30-21.00
Bokningsbart