Mycket händer inom TBK, bland annat har vi köpt en egen ö som ska utvecklas och formas för framtida bruk. Våra olika sektioner och kommittéer utvecklas hela tiden.

Valberedningen har som uppgift att nominera kandidater till styrelseposter, samt valbara förtroendeposter inom sektionerna, det vill säga sektionsordförande, vice sektionsordförande samt sekreterare i respektive sektion för val på klubbens årsmöte. Varje år nomineras ett antal poster med olika inriktning och arbetsinnehåll och därför söker vi brett efter medlemmar som vill engagera sig. Det finns massor av roliga uppgifter att ta sig an och väl fungerande arbetsgrupper att kliva in i.
Vi ser att kvinnor är kraftigt underrepresenterade inom TBK,s organisation och ser gärna att även du som kvinna och båtintresserad hör av dig så att vi på sikt kan få en mer jämställd organisation.

Hör gärna av er till valberedningen:

Erik Lindquist. erik.lindquist(at)live.se 070-9414589
Christer Fagerhäll. cfagerhall(at)gmail.com 070-8189250
Anders Svensson. anders.svenson(at)Telia.com 070-6280465