Det finns fortfarande platser kvar på VHF-kursen med start 24/4 (obs nytt datum) och Radarkursen med start 12/4.

I vår är det nya krav för att använd VHF med "röd knapp"

Välkommen!