På kort sikt med början 30/3 2017 gäller följande:

  1. Båtar som är målade med TBT-färg får inte användas innan de har blästrats rena från den mycket giftiga färgen. Berör båtar tillverkade före 1989 då färgtypen förbjöds. Övermålning räcker inte!
  2. Endast av Kemikalieinspektionen godkända båtbottenfärger för Ostkusten får användas! VC 17 är inte tillåten (www.kemi.se)
  3. Glykol får inte släppas ut i naturen (=varvet + i sjön) utan skall tas tillvara och destrueras. TBK tillhandahåller uppsamlingskärl och svarar för destruktionen.

Ovanstående införs i gällande varvsordning.

På längre sikt får båtar inte bottentvättas på varvet utan att tvättvattnet tas om hand. TBK undersöker alternativa möjligheter till detta.