TBKs seglarskola har två RIB-båtar som säkerhetsbåtar under sommarens seglarskolor.
Vi vill varken ha bottenfärg eller påväxt på båtbottnarna och har därför beställt skrovskyddsdukar som kommer att monteras på säkerhetsbåtarnas hamnplats.
Skrovskyddsdukarna flyter och när båten körs upp på duken tätar duken mot skrovet. På det viset förhindras möjligheten för slem och snäckor att fästa på skrovet.
Satsningen på dessa skrovskyddsdukarna är en del av klubbens miljöfrämjande åtgärder inom klubben och har möjliggjorts tack vare ett bra pris från This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. och en välvillig styrelse.
TBK ser gärna att klubbmedlemmar med båtar som lämpar sig för denna metod passar på och beställer egna dukar som ett miljömässigt bra alternativ till att måla båtbotten.

 

 

Behöver du elström för att jobba med masten?
Kansliet har satt upp två elcentraler på staketet vid mastplanen. Dessutom finns en elcentral med 25 meter kabel som kan flyttas ut på mastplanen.
Snart finns det inga ursäkter för att inte påbörja vårrustningen.

Bildresultat för elcentral

Visst är det en trevlig båtklubb vi har!
Vissa tjänster behöver vi köpa in men merparten av klubbens verksamhet grundar sig på medlemmarnas egna insatser. Det är därför vi är en båtklubb, inte en marina.
I samband med torrsättning och sjösättning av våra båtar behövs det många medlemmar som hjälps åt. Både ute på varvsplan och i vårt kafé.
För er som inte kan eller vill tilldelas en plats i det klubbarbetslaget finns det alternativ.
Vi har målningsarbeten som behöver utföras. Vi behöver hjälp med underhåll av seglarskolans bryggor. Att hjälpa till med uthamnarna, Lilla Kastet och Kålö är brukar vara populärt.
Spelar du något instrument som är lämpligt vid midsommarfirandet? osv.

Gå in på Boka Klubbarbete och anmäl dig själv för att bidra till Trälhavets Båtklubb.

Det finns fortfarande platser kvar på VHF-kursen med start 24/4 (obs nytt datum) och Radarkursen med start 12/4.

I vår är det nya krav för att använd VHF med "röd knapp"

Välkommen!