Vi närmar oss mörkare tider. Det märks bland annat ute på vår klubbholme Lilla Kasten där antalet soltimmar är så få att solpanelen inte förmår ladda batteribanken som strömförsörjer vårt WIFI-nät.
Publicerat 2020-09-08

Samtliga platser för båtuppställning på Trälhavets Båtklubbs varv är fördelade. Eventuella platser som det kommer återbud på under hösten kommer att fördelas i tur och ordning från den omfattande kölistan som finns.
På förekommen anledning vill varvssektionen påpeka att det för segelbåtar är ett krav att vagga används för stöttning. Enbart lösa stöttor godkännes inte. 

Det är nu möjligt för medlemmar i TBK som tilldelats båtuppställningsplats vinter 2020/21 att boka torrsättning via hemsidan. Ett klubbarbete som medhjälpare på varvet alternativt i vårt kafé ska göras i samband med bokningen.
För de medlemmar som befinner sig i den så kallade riskgruppen erbjuder TBK, liksom i våras, en separat båtupptagning på måndagar, tisdagar och fredagar under september och oktober månad, detta utan extra kostnad. Kravet på klubbarbete i samband med denna specialupptagning utgår.
Bokning av detta sker genom kontakt med kansliet.
Om någon utanför riskgruppen önskar en separat båtupptagning gäller den av årsmötet beslutade taxan.

 

Hur hanterar TBKs kansli sitt arbete i dessa Coronatider.

Det är styrelsen i TBK som fattar de övergripande besluten i klubben och har arbetsgivaransvaret för de anställda på kansliet.
För att skydda medlemmar och personal så har tillgängligheten till köket och samlingsytorna i klubbhuset begränsats. Personalen får fortsatt använda köket.
Kansliet bemannas av två anställda och vi har kontoret inrymt i klubbhuset. För att kansliets verksamhet ska kunna fortgå på ett effektivt och hälsomedvetet sätt så anpassar vi oss till både styrelsens och Folkhälsomyndighetens direktiv.
Det innebär att vi sköter jobbet antingen från kontoret eller hemifrån om vi känner oss det minsta sjuka. Pollensäsongen kommer med hosta och snuva vilket inte är samma sak som Coronasmitta, men bättre att vara försiktig nu, med omtanke om alla.
Känner sig medlemmen helt frisk så tar vi emot besök på kansliet. Via telefon och e-post kan alla få kontakt med oss, oavsett om medlemmen är sjuk eller sitter i karantän..
Kansliet hade börjat med att ha kvällsöppet på tisdagar som brukligt är under säsongen. Men, besöksfrekvensen är nu lika med noll så vi återgår tills vidare med att stänga klockan 17.

Hälsningar Gunnar och Marie-Louise